لیست قیمت محصولات

لیست قیمت چای سیاه

محصولقیمت با تخفیف (تومان)
چای سیاه سرگل زرین(1کیلو)85000
چای سیاه سرگل ممتاز(1کیلو)59000
چای سیاه قلم ممتار(1کیلو)49000
چای سیاه شکسته ممتاز(1کیلو)44000
چای سیاه قلم درشت(1کیلو)28000
چای سیاه شکسته درشت(1کیلو)28000
مخصوص چایخانه(4 کیلو)64000

لیست قیمت چای سبز

محصولقیمت با تخفیف (تومان)
چای سبز سرگل ممتاز(1کیلو)59000
چای سبز ممتاز(300گرم)20000
چای سبز قلم درشت(1کیلو)33000
چای سبز قلم درشت(300گرم)11000

لیست قیمت برنج

محصولقیمت با تخفیف (تومان)
برنج دمسیاه(10کیلو)280000
برنج کهنه هاشمی (10کیلو)250000
برنج هاشمی درجه 1 (10کیلو)250000
برنج هاشمی درجه 2 (10کیلو)230000
برنج هاشمی درجه 3 (10کیلو)210000
برنج علی کاظمی(10کیلو)230000