لیست قیمت محصولات

لیست قیمت چای سیاه

محصولقیمت با تخفیف (تومان)
چای سیاه سرگل(1کیلو)58000
چای سیاه ممتاز(1کیلو)43000
چای سیاه قلم ممتار(1کیلو)43000
چای سیاه قلم درشت(1کیلو)28000
چای سیاه شکسته(1کیلو)28000
مخصوص چایخانه(4 کیلو)64000

لیست قیمت چای سبز

محصولقیمت با تخفیف (تومان)
چای سبز سرگل(1کیلو)50000
چای سبز قلم(1کیلو)33000
چای سبز سرگل(300گرم)16000
چای سبز قلم(300گرم)11000

لیست قیمت برنج

محصولقیمت با تخفیف (تومان)
برنج کهنه هاشمی (10کیلو)250000
برنج هاشمی درجه 1 (10کیلو)248000
برنج هاشمی درجه 2 (10کیلو)238000
برنج علی کاظمی(10کیلو)238000
برنج دمسیاه(10کیلو)268000