لیست قیمت محصولات

لیست قیمت چای سیاه

محصولقیمت با تخفیف (تومان)
چای سیاه سرگل بهاره 98 لیزری (1کیلو)85000
چای سیاه سرگل بهاره (1کیلو)89000
چای سیاه قلم یک (1کیلو)79000
چای سیاه شکسته یک (1کیلو)45000
چای سیاه قلم درشت (1کیلو)30000
چای سیاه شکسته درشت (1کیلو)30000
چای سیاه ساقه مخصوص چایخانه (4 کیلو)64000

لیست قیمت چای سبز

محصولقیمت با تخفیف (تومان)
چای سبز سرگل بهاره (1کیلو)65000
چای سبز سرگل بهاره (300گرم)25000
چای سبز قلم (1کیلو)33000
چای سبز قلم (300گرم)11000

لیست قیمت برنج

محصولقیمت با تخفیف (تومان)
برنج دمسیاه(10کیلو)270000
برنج کهنه هاشمی (10کیلو)250000
برنج هاشمی درجه 1 (10کیلو)240000
برنج هاشمی درجه 2 (10کیلو)220000
برنج هاشمی درجه 3 (10کیلو)200000
برنج علی کاظمی(10کیلو)220000